Att gå den drygt 1 km långa Vikingastigen är som att göra en tidsresa över 1000 år tillbaka i tiden. Längs stigen finns gravar, fornåkrar, husgrunder och rösen. Det finns riktningspilar och infoskyltar längs stigen, men vill man ha full behållning av vandringen kan man beställa en guidning från föreningen.

Efter 1000 år har naturen återtagit en stor del så det krävs en hel del fantasi att uppfatta vad man ser. Området kring Klemetsgårdarna har varit bebott åtminstone i 1000 år.

Gravarna på området består både av hednatida gravar (brandgravar) och kristna gravar (likgravar) placerade i öst-västligt ritning. Bosättningen har varit nära intill gravplatserna. På området finns både grunder från långhus och sannolikt en grund för ett mycket tidigt timmerhus. Intill timmerhuset torde det även finnas en grund för ett grophus som eventuellt varit ett fähus.

De äldsta lämningarna av bosättning i Maxmo är från omkring år 0. Kolprov har tagits från kokgropar från Heidonaområdet. En stor del av groparna har dock förstörts pga att områdets används som sandtäkt. Vilket folkslag som grävt groparna är inte fastslaget, men de kunde möjligtvis vara Lappar.

Guidning av Vikingastigen kan beställas av Håkan Nylund , tfn0500-363681.