Utställning av båtar och fiskeutrustning från Maxmo, bl.a delar av båten som president Urho Kekkonen färdades i vid sin Eriksgata genom Maxmo år 1957 samt Ida Lundbergs båt och snöskoter från Mickelsörarna.

Utställningen har flera hundra gamla föremål utställda, såsom olika redskap och tillbehör för fiske och sälfångst. De flesta föremålen är från 1800-talet som donerats av privatpersoner. På museet finns även block och en repstege som tros härstamma från ”spritsmugglarskutan” Atlanta som förliste 1932 vid Mickelsörarna. Museet berättar om gamla tiders fiske med nät, ryssja och ljuster.

På området finns den sista bevarade fiskeboden från Stråkaviken och en utställning om Ryssberget. Ryssbergsfynden härstammar från en rysk skampoveja som förliste på platsen på senhösten 1714 efter att ryssarna varit på plundringsfärd till Umeå.

Här finns också en liten utställning från den nerlagda byabutiken "Skärgårdens handelskompani".

Museet ägs av Maxmo Hembygdsförening och förvaltas av Österö-Västerö byaförening r.f.

Museet är öppet på beställning.
Guidning kan bokas av Håkan Nylund, tfn 0500-363681 eller direkt till Rune Strand 050-5253429 eller John Sjöberg 050-3695793.