Dataskydd

Målsättningen med EU:s dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) är att förbättra skyddet av personuppgifter och de registrerades rättigheter, göra insamlingen och användningen av personuppgifter öppen samt betona personens rätt till sina egna uppgifter. Maxmo Hembygdsförening r.f. hanterar personuppgifter lagenligt.

 1. Personuppgifter behandlas endast i de fall där det finns en laglig grund för hanteringen.
 2. Uppgifterna används endast för de ändamål som de samlats in för
 3. Vi samlar endast in och sparar uppgifter som är nödvändiga för varje ändamål
 4. Vi ser till att uppgifterna är korrekta och riktiga
 5. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt
 6. Personuppgifter kan lämnas ut till en tredje part i syfte att uppfylla myndighetsbestämmelser. Uppgifter eller adresser säljs inte till andra företag i syfte att tjäna pengar.
 7. Uppgifterna sparas på dokumenterade platser i vår förening och används av ett begränsat antal personer.

 

Maxmo Hembygdsförening upprätthåller följande register:

 • medlemsregister
 • personalregister
 • låne- och donationsavtal
 • adresslistor över potentiella kunder såsom föreningar och företag

 

Registeransvarig
Maxmo Hembygdsförening r.f.
Kärklaxvägen 308
66640 Maxmo
FO 0649989-3