Vilka motorcyklar som finns i motorcykelutställningen varierar från år till år beroende på att dessa har privata ägare och endast finns utställda när det passar ägarna. I utställningen finns också mopeder och cyklar och en kombination av dessa, dvs en ”hjälp mig hem cykel”.

I samband med utställningen finns även ett gästcafé där vi kan servera större grupper. Ofta har vi också en konstutställning i samma utrymme, oftast av lokala konstnärer.

Utställningarna är öppna samtidigt som cafét.