Inga och Gösta Strömmers stiftelse är ett nytt tillskott på Klemetsbacken, stiftelsen och dess stadgar registrerades 17.1.2015.
Syskonen Inga Strömmer och Gösta Strömmer testamenterade all sin egendom till stiftelsen som grundats för ändamålet. Gösta Strömmer avled i juni, 2000 och Inga Strömmer avled i maj, 2014.

Stiftelsens ändamål är att främja olika former av kulturell- och social verksamhet samt förvalta testatorernas kulturellt historiskt värdefulla byggnader vid Klemetsgårdarna, hålla dessa i gott skick samt därtill förvalta stiftelsens skogs- och jordbruksmarker.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att utdela personliga pris, stipendier och understöd till personer, föreningar eller organisations som genom vetenskapligt arbete eller på annat allmännyttigt sätt befrämjar stiftelsens syften.

Stiftelsens styrelse består av Stefan Granberg, Barbara Påfs, Kjell Heir och Håkan Nylund.