För oss är hållbarhet och att värna om miljön viktigt. Vi fick Finlands naturskyddsförbunds miljöhanteringssystem Ekokompassens certifikat i december 2022 och i början av 2023 blev vi godkända som ett hållbart resmål enligt Sustainable Travel Finlands (STF) hållbarhetsprogram.

Vi vill dra vårt strå till stacken för att framtidens människor, djur och natur ska må bra. Det som för oss är en självklarhet nu är kanske inte en självklarhet i framtiden ifall vi förstör miljön. Med små medel kan vi alla skapa hållbarhet och värna om miljön.

 • Vi bakar vårt eget kaffe- och matbröd
 • Vi använder frukt och bär från vår egen trädgård
 • Vi handlar lokala produkter så långt det är möjligt
 • Vi samordnar våra inköp för att minimera inköpsresorna
 • Vi serverar mat och dryck i porslinsservis
 • Vi sorterar våra sopor
 • Vi använder miljövänliga rengöringsmedel
 • Vi återvinner material och handlar på loppis
 • Vi uppmanar våra besökare att tänka på miljön
 • Vi värmer våra utrymmen med bergsvärme
 • Vi använder lågenergilampor

 

– – –
Miljölöfte

Vi tänker på miljön i alla skeden av verksamheten och gör förbättringar där vi med rimliga medel kan göra detta. Vi sorterat avfallet, bakar kaffebrödet själva och använder inhemska råvaror om möjligt, återvinner byggnadsmaterial och värmer de flesta fastigheter med bergsvärme. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra verksamheten med tanke på miljön.